اولین نمایشگاه بین‌المللی سلامت و تناسب اندام (Fitexpo)

نمایشگاه بین‌المللی سلامت و تناسب اندام از ۱۴ لغایت ۱۷ دی ماه در سالن خلیج فارس واقع در نمایشگاه بین‌المللی تهران با حضور برندهای معتبر داخلی و بین‌المللی برگزار خواهد شد. این رویداد با هدف ارتقاء سطح سلامت در جامعه و فراهم سازی زمینه ارائه خدمات شرکت‌ها، موسسات آموزشی، کلینیک‌های زیبایی و تناسب اندام و […]

نمایشگاه مشهد

نمایشگاه بین‌المللی سلامت و تناسب اندام از ۱۴ لغایت ۱۷ دی ماه در سالن خلیج فارس واقع در نمایشگاه بین‌المللی تهران با حضور برندهای معتبر داخلی و بین‌المللی برگزار خواهد شد. این رویداد با هدف ارتقاء سطح سلامت در جامعه و فراهم سازی زمینه ارائه خدمات شرکت‌ها، موسسات آموزشی، کلینیک‌های زیبایی و تناسب اندام و […]