غرفه‌سازی نمایشگاهی برگزاری رویداد و ایونت
درباره شرکت

آژانس خدمات رویداد پالار

یکی از کلیدی‌ترین ابزار معرفی محصولات و خدمات سازمان‌ها، استفاده از موقعیت رویدادها و حضور مناسب در این فرصتهاست. امکان ارتباط دو سویه بین برندها و مخاطبین آنها در رویدادها، باعث شده است که شرکتها با بهره بردن از این فرصت،‌تصویر مناسبی و درخور از برند ارائه کنند.

آژانس خدمات رویداد پالار، با هدف ارائه خدمات جامع در حوزه برگزاری رویداد و بر اساس تجربیات موسسین این شرکت و منطبق با استانداردهای بین المللی بنا نهاده شد. یکی از دغدغه‌های اساسی کارآفرینان در بازار ایران، انجام درست و منطبق بر برنامه رویدادهای مرتبط با برند و محصولاتشان و ارائه راهکارهای نوین، اجرا، کنترل و ارزیابی اثربخشی آن بر مبنای این برنامه است. در پالار تلاش شده است تا مبانی آکادمیک در کنار تجربه بازار قرار گرفته و ترکیب بهینه‌ای بدست آید.

نمونه‌کارها

آخرین‌ها